Skip to content. | Skip to navigation

Заедничка Акција за Одржлива Иднина
Veprojmë së bashku për një të ardhme të qëndrueshme
Zajednička akcija za održivu budućnost
Συντονισμένη Δράση για ένα Βιώσιμο Μέλλον
Coordinated Action for a Sustainable Future

Personal tools

You are here: Home / Library / Photos / Journalist Capacity Building, 2- 3 July 2019

Journalist Capacity Building, 2- 3 July 2019

Journalists in the Drin Riparians attend training event to develop skills on environmental reporting
This is Domino Theme